โครงการ Corporate Citizenship
  • 9 July 2020 10:33
  • 920
  • 0
ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในโครงการ Corporate Citizenship ภายใต้นโยบาย Business with POSCO / Society with POSCO และ People with POSCO โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ Gold : Solar Power Flashlight by MNT Fac2 Silver : Sending M
อ่านต่อ