ประมวลภาพโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
“ปลูกป่าและสร้างฝายหินเรียงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ด้านข้างบริษัทโยโกฮาม่า ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้