หลังจากเกิดวิกฤตสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ทางโรงพยาบาลหลายแห่งต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีผู้บริจาคโลหิตลดลงถึง 70% (ข้อมูลจากทางสภากาชาด)โดยทางสภากาชาดได้อัพเดทสถานะความต้องการ โลหิตประจำเดือนกรกฎาคม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาดังนี้ค่ะ (หน่วยเป็น : ยูนิต / เดือน)

 

    

                 ดังนั้นทางบริษัทจึงขอเชิญชวนพนักงานที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต พร้อมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตรงตามเงื่อนไขของสภากาชาด โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สภากาชาด จ.ชลบุรี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป