ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในโครงการ Corporate Citizenship
ภายใต้นโยบาย Business with POSCO / Society with POSCO และ People with POSCO
โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
Gold : Solar Power Flashlight by MNT Fac2
Silver : Sending Message of Love by Admins Fac2
Bronze : Recycling Coffee Cup to be Medical Tools by Samsung Fac3
และขอขอบคุณทุกๆโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมด 33 โครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราไปพร้อมๆกันค่ะ :))