ประมวลภาพกิจกรรม Big Cleaning Day
 
ภายใต้นโยบาย Global Good Citizenship โดยทางบริษัทแม่กำหนดให้
 
มีการทำความสะอาดบริษัทพร้อมกันกับสาขาทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ