ประมวลภาพในวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ(20.06)
ทางบริษัทโพสโคไทยแลนด์ร่วมกับ P-TCS และ P-Thainoxได้ร่วมกัน
ทำกิจกรรม Global Good Citizenship Week
 
ในการทำความสะอาดอนุเสาวรีย์สงครามเกาหลี ณ ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่21 รักษาพระองค์ จ.ชลบุรี พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี และมีสัมพันธ์อันดีตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา โดยทางบริษัทได้ร่วมกันติดตั้งทีวีในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสงครามเกาหลี ให้กับผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วยค่ะ