สำหรับในสถานการณ์ไวรัส Covid-19 นะคะ ทางบริษัทมีข้อแนะนำจากทางสสส.
ให้พนักงานทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง พร้อมทั้งแนะนำวิธีป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากความเสี่ยงในการพบเจอไวรัสอีกด้วยค่ะ โดยในวันนี้ทางบริษัท มีวิตามิน C-vitt มาแจกพนักงานทั้ง 2 โรงงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้พนักงานทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันค่ะ :))