ประมวลภาพคอร์สอบรม The Updated Government Affair สำหรับฝ่ายขายของทั้ง 2 โรงงาน เพื่ออัพเดทข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ สมอ. BOI IPO EEI เป็นต้น ในการส่งเสริมการขาย โดยคอร์สอบรมแบ่งเป็นทั้งหมด 4 รอบด้วยกันค่ะ และจำกัดจำนวนพนักงานเข้าเรียน ไม่เกินคลาสละ 15 ท่าน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะ