เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากมายเกิดขึ้น
ทางบริษัทยังคงสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
โดยเปิดให้มีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่าน E-learning
ให้หัวข้อเรื่อง POSCO History และ Corporate Citizenship
ในวันที่ 19-20 มีนาคมที่ผ่านมา ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมาค่ะ ^^
 
 
 
 
 
 
 
+6