ประมวลภาพอบรมภายในของฝ่ายผลิตโรงงานที่ 3
เรื่อง My Machine 5s. และ Safety โดยฝ่าย Safety และ Qss ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ในวันที่ 8 และ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาค่ะ :))