ประมวลภาพการสอบ Skill Matrix (OJT)
ประจำปี 2019 ฝ่ายออฟฟิศโรงงานที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการให้พนักงานได้ทบทวนหน้าที่การทำงาน
ของตนเองในภาคทฤษฎี และมีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ในปีนี้มีการปรับข้อสอบเป็นการสอบแบบ
ออนไลน์สำหรับฝ่ายออฟฟิศเพื่อลดการใช้
กระดาษด้วยค่ะ
ทางบริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา
สำหรับฝ่ายผลิตโรงงานที่ 3
รอบทำข้อสอบมี 2 รอบ ณ โรงอาหารค่ะ
1. วันอังคารที่ 17 เวลา 17.00-17.30
2. วันอังคารที่ 24 เวลา 17.00-17.30
(แบบกระดาษคำตอบ)
สำหรับโรงงานที่ 2 มีรอบสอบ ในวันศุกร์ที่ 13
ฝ่ายออฟฟิศเวลา 9.00-16.00 ณ ห้องประชุมใหญ่
(แบบออนไลน์)
ฝ่ายผลิตเวลา 17.00-17.30 ณ โรงอาหาร
(แบบกระดาษคำตอบ)
เพื่อพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันพนักงานสามารถเข้าสอบได้ตามรอบสอบดังกล่าวเลยค่ะ ^^