• 13 February 2020 at 15:41
  • 530
  • 0

ทางบริษัทมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอค่ะ ...!!  นั่นก็คือออออ กิจกรรม "ชมรม" นั่นเองค่ะ

โดยแต่ละชมรมจะไม่จำกัดประเภท และแผนก อายุ ขอเพียงผ่านตามเงื่อนไขเท่านั้นค่ะ สามารถดูตัวอย่างใบสมัครชมรมตามไฟล์แนบได้ค่ะ

 

           โดยจะเปิดรับสมัครชมรมตั้งแต่         วันนี้ - วันอังคารที่ 8 ส.ค 2560 (โดยการส่งใบสมัครกลับมาได้ที่หญิงตามตัวอย่างค่ะ)

        ประกาศชมรมที่ผ่านตามเงื่อนไข         9 ส.ค 2560 (ไม่จำกัดจำนวน)

ประชุมหัวหน้าชมรม/เลขา/เหรัญญิก         โรงงานที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

                                                                      โรงงานที่ 3 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

                         แจกจ่ายเงินสนับสนุน          ชมรมที่ผ่านเงื่อนไข ( คนละ 300 บาท / เดือน) 

                                                                       โรงงานที่ 2 วันอังคารที่  22 สิงหาคม 2560

                                                                       โรงงานที่ 3 วันพฤหัสที่  24 สิงหาคม 2560

 

โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

วัตถุประสงค์หลัก

1.เพิ่มความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน

2.สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกสนานภายในบริษัท

3.สนับสนุนให้พนักงานทุกท่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

ช่วงเวลา    :    เดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน (ประชุมหัวหน้าทีมทุกสัปดาห์เงินเดือนออก จะแจ้งวันและเวลาอีกครั้งค่ะ)

 

 

เงื่อนไขการตั้งชมรม: ***** แต่ละชมรมต้องผ่านการ Approve จาก Manager ขึ้นไป

1.แต่ละชมรมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป  (จัดตั้ง 1. หัวหน้าชมรม 2. เลขา 3. เหรัญญิก) 1 คน ต่อ 1 ชมรม

2.แต่ละชมรมต้องมีการประชุม หรือทำกิจกรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อเดือน ต้องมีภาพถ่ายยืนยัน

3.แต่ละชมรมสามารถหาซื้ออุปกรณ์ด้วยตนเองตามงบประมาณของแต่ละสมาชิ(คนละ 300 บาท/คน/เดือน)

4.แต่ละชมรมต้องทำรายงานของชมรม โดยใช้เพียงแค่เอกสาร 1 ชุดตลอดทั้ง 4 เดือน (ตามตัวอย่าง)

5.แต่ละชมรมจะถูกยกเลิกทันทีในกรณีที่ :  a) เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม อาทิ i.e. การพนัน ยาเสพย์ติด เป็นต้น

                                                              b) เกิดการทะเลาะวิวาท   c) ไม่มีรายงานชมรมประจำเดือน d) ในกรณีสมาชิกน้อยกว่า 50 % ในเดือนถัดไป

 

** หมายเหตุ : หญิงจะประกาศเงื่อนไขหน้าแถวอีกครั้ง โรงงานที่ 3 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค 2560 / โรงงานที่ 2 ในวันพฤหัสที่ 3 ส.ค 2560 

 

ขอบคุณมากค่ะ :))